Binnen 2 weken nadat jouw arts je heeft aangemeld bij GGzE, krijg je een brief van GGzE. In de brief vind je informatie over het eerste gesprek en de eventuele wachttijd.

Je ontvangt de berichten van GGzE via het post- of e-mailadres dat de arts heeft doorgegeven.