Jaarverslag 2022

2022 was een bijzonder jaar voor GGzE. Waar dit jaar in het teken had moeten staan van een nieuwe of hernieuwde visie op de toekomst, werd het een turbulent jaar met enkele onvoorziene dossiers op bestuurlijk niveau en de opleiding psychiatrie. Na een – voor bestuur en toezicht – interim-periode en de hernieuwde erkenning van de opleiding psychiatrie in 2022, richt GGzE de blik weer vooruit.

2022 was intussen ook een jaar waarin we, volgens plan, stappen hebben gezet van inspiratie naar realisatie. Zo hebben we een aantal belangrijke (her)certificeringen zeker kunnen stellen, waaronder het zilveren Planetreelabel voor mensgerichte zorg en het zilveren certificaat van de Milieuthermometer zorg, en is de erkenning van alle P-opleidingen verlengd.

We hebben ook een aantal zaken voor 2023 voorbereid. De manier waarop we als GGzE onze zorg nu aanbieden, voldoet niet aan de vraag van vandaag en de toekomst van cliënten en samenleving. Een van de belangrijkste dossiers van 2022 betrof de voorbereiding van transitie lokaal. GGzE voelt, als grote regionale maar ook als landelijke speler op het gebied van mentale gezondheid, de verantwoordelijkheid om breed in de samenleving te bouwen aan mentale gezondheid en veerkracht en daarmee bij te dragen aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord. Door de transitie, die in 2023 wordt geïmplementeerd, willen we samenredzaamheid creëren in een sociaal netwerk waarbij mentale problematiek zoveel mogelijk wordt voorkomen en – indien nodig en mogelijk – samen wordt opgelost.

Graag spreken wij op deze plek onze bijzondere dank uit aan onze cliënten die onze zorg elke dag weer de moeite waard maken. Aan de medewerkers van GGzE die in het afgelopen, in meerdere opzichten, bijzondere jaar zich ingespannen hebben om de mentale gezondheid van duizenden mensen te verbeteren. Aan onze stakeholders die samen met ons het motto: ‘Laat mensen groeien’ dagelijks in praktijk hebben gebracht. Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!

Klik hier voor het jaarverslag 2022 van GGzE.

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Carla van de Wiel

Carla van de Wiel, voorzitter raad van bestuur