Jaarverslag 2022

Het mentaal welbevinden van de mens is belangrijk. Mentaal welbevinden leidt ertoe dat je je goed in je vel voelt, dat je je gelukkig voelt, je je meer verbonden voelt met elkaar, dat je maatschappelijk kunt participeren en dat je veerkrachtig ouder wordt.

Onze dynamische en complexe samenleving zet groepen mensen echter onder druk of aan de kant en dat heeft gevolgen voor de algehele mentale gezondheid van Nederland.  Dit maakt investeren in mentale gezondheid van de Nederlandse samenleving urgent: ten behoeve van een beter mentaal welbevinden van een individu, maar ook voor maatschappelijke baten doordat we onder andere zorgkosten kunnen voorkomen of verminderen.

Vroege herkenning mentale klachten

Willen we het mentaal welbevinden bevorderen, dan moet de mentale gezondheid genormaliseerd worden, moet vroegsignalering gestimuleerd worden en is tijdige en adequate doorverwijzing naar (geïndiceerde) hulp noodzakelijk. Dit alles door familie en vrienden, collega’s, leidinggevenden, docenten, sportmaatjes, wijkteams, et cetera handvatten te bieden om anderen bij te staan. Hierdoor kunnen mentale klachten in een vroeg stadium herkend worden en kan ondersteuning laagdrempelig worden opgestart.

Bij veel mensen ontbreekt vooralsnog de benodigde kennis om mentale klachten bij mensen in hun nabije omgeving (vroegtijdig) te herkennen. Daarnaast is de drempel om het gesprek hierover aan te gaan, nog hoog. Juist het aangaan van het gesprek in een zo vroeg mogelijk stadium is noodzakelijk om het mentaal welbevinden in Nederland te bevorderen. Om mensen beter in staat te stellen mentale klachten bij anderen te herkennen, met hen het gesprek hierover aan te gaan en te kunnen ondersteunen is de cursus Mental Health First Aid (MHFA) ontwikkeld in Australië.

In 2016 heeft stichting GGzE (onder de naam MHFA Nederland) deze wereldwijde cursus in Nederland geïntroduceerd.

Mental Health First Aid cursus

De MHFA cursus is een psycho-educatie programma voor eenieder. Deelnemers leren over symptomen, oorzaken en risicofactoren van mentale klachten, welke hulp effectief is en waar en hoe ze eventuele hulp kunnen inschakelen. Ook leren zij de nodige vaardigheden om initiële hulp en steun te bieden bij beginnende psychische problemen of wanneer klachten verergeren. De cursus vergroot daarmee enerzijds de kennis van de meest voorkomende psychische klachten en draagt daarnaast bij aan destigmatisering en het verkleinen van de handelingsverlegenheid. De cursus is actief, tijdens de cursus ga je met behulp van oefenmateriaal het gesprek aan. Na verschillende bijeenkomsten, het volgen van de e-learning en het behalen van de toets, word je voor 3 jaar gecertificeerd als First Responder.

De cursus MHFA wordt nu in heel Nederland gegeven. Verspreid over 8 partners zijn zo’n 100 MHFA-trainers actief en ruim 14.000 personen in Nederland hebben inmiddels de cursus MHFA gevolgd.

Nieuw: opfriscursus

In 2022 heeft MHFA Nederland veel trainingen mogen verzorgen voor commerciële bedrijven. Zij willen graag goed zorgen voor hun medewerkers en door het volgen van een MHFA cursus krijgen medewerkers praktische vaardigheden bij gebracht zodat zij in staat zijn om psychische klachten bij collega’s vroegtijdig te kunnen herkennen en te signaleren om vervolgens met elkaar het gesprek aan te gaan. Daarnaast is in 2022 is het nieuwe product de opfriscursus van start gegaan. First responders die langer dan 3 jaar geleden de cursus hebben gevolgd, hebben nu de mogelijkheid om hun certificaat te verlengen voor wederom 3 jaar. Daarnaast is de online versie van de Engelstalige cursus uitgerold.

Meer weten over onze producten en waar je de cursus kan volgen? Kijk op onze website: www.mhfa.nl en/of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram.