Jaarverslag 2022

In 2022 heeft de implementatie van een nieuwe digitale werkplek plaatsgevonden. Door de verhuizing naar de Microsoft Cloud is er een toekomstbestendige werkplek gecreëerd voor alle medewerkers van GGzE.

Ook verhogen we de beveiliging van de werkplekken doordat de gehele omgeving continue geüpdate wordt en we daarmee een hoog veiligheidsniveau bereiken. Met deze digitale werkplek faciliteren we ook de medewerker in de stap naar plaats onafhankelijk werken.

Teams

Deze overgang betekent een wezenlijke verandering in manier van werken voor alle medewerkers. Vanuit Teams met elkaar communiceren en bestanden aanmaken, bewerken en beheren vraagt om structuur en duidelijke afspraken. Daarom is er veel aandacht besteed aan opleiding, training, communicatie en ondersteuning bij dit verandertraject. Ook blijft de ondersteuning na afronding van de migratie nog geruime tijd beschikbaar om medewerkers te helpen bij deze nieuwe werkwijze.

Het grootste deel van de organisatie is in 2022 omgezet naar de nieuwe werkplek. De laatste afdelingen volgen in januari 2023 waarmee de gehele organisatie via ‘Sanne’ gaat samenwerken.