Jaarverslag 2022

In 2022 stonden vraagstukken in het kader van binden, boeien en behouden centraal. Er zijn diverse interventies gedaan om nieuwe collega's aan te trekken zoals meer zichtbaarheid op social media en een arbeidsmarktcampagne. Daarnaast zijn meer dan 100 collega's actief ambassadeur door via een onze zogenaamde ambassadeurstool op social media vacatures te posten of ontwikkelingen binnen GGzE.

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn hebben we onder andere het generatiepact geïntroduceerd zodat oudere medewerkers die een stapje terug willen doen minder kunnen gaan werken met behoud van een groot deel van het inkomen. Voor de psychiaters hebben we de dienstenvergoeding verbeterd zodat het voor hen aantrekkelijker wordt om deze te vervullen. 

Daarnaast hebben we beleid gemaakt voor vitaliteit en verzuim en zijn al onze leidinggevenden getraind om zowel preventief als wel als zij uitgevallen zijn goede gesprekken te voeren.

Opleidingsklimaat hersteld

Wij zijn geschrokken van de schorsing van onze opleiding Psychiatrie door de RGS. Dit heeft ertoe geleid dat we in gesprek met onze aiossen diverse maatregelen hebben genomen om het opleidingsklimaat te herstellen. Dit is gelukt en de RGS heeft de schorsing opgeheven, hoewel we nog wel onder verscherpt toezicht staan.

We vinden het belangrijk dat onze mensen veilig kunnen werken in goed samenwerkende teams.  Er zijn nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld met nieuwe afspraken omtrent hun rol en positie zodat zij hieraan een bijdrage kunnen leveren. Voor de aiossen is ook een vertrouwenspersoon aangesteld.

Masterclasses

Onze leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het sturen op onze doelstellingen. Ook hebben zij een voortrekkersrol als het gaat om binden, boeien en behouden van onze collega's. Wij verwachten van hen het goede voorbeeld te geven en te zorgen dat collega's graag bij ons werken om samen optimale zorg te leveren. Om hen hierbij te ondersteunen zijn we gestart met zogenaamde masterclasses. In deze bijeenkomsten staat ontmoeten, kennisdelen, ontwikkelen en elkaar informeren centraal. Deze masterclasses zijn de eerste aanzet voor het leiderschapsprogramma waarmee we in 2023 van start gaan.