Nieuwsblad

Danielle Waarma, beleidsadviseur bureau GD:

“NIEMAND ZOU RADELOOS EN IN EENZAAMHEID MOETEN STERVEN DOOR SUÏCIDE. Dat is de visie van het programma SOS (Spreek Over Suïcide – met je cliënt, naasten en elkaar) van GGzE. Aandacht voor suïcidepreventie blijft belangrijk. De impact van een suïcide is groot. Als iemand zichzelf doodt, dan raakt dat meer dan 100 mensen. Familie, vrienden, collega’s, maar ook hulpverleners. Daarom besteden we bij GGzE iedere septembermaand aandacht aan ‘World Suicide Prevention Day’.

Dit jaar was dat met een ‘Walk into the Light’ bijeenkomst. Zo’n 12 GGzE-medewerkers kwamen bij zonsopgang bij elkaar en liepen samen over het terrein van De Grote Beek. De wandeling eindigde bij het Lichtcafé. Een symbolisch eindpunt, om te eindigen in het licht. Om te laten zien wat licht kan doen bij een depressie. En om te laten zien wat het Lichtcafé hierbij kan betekenen.

Een van de pijlers waar we ons momenteel op richten is het Euthanasiebeleid. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar we zien het juist als een belangrijk onderdeel in de preventie van suïcide.

Ook binnen de psychiatrie kunnen we niet iedereen helpen. Dat is moeilijk, maar accepteren we. We willen iedereen goede zorg bieden. Maar wat is dat? Daar hoort voor een kleine groep cliënten ook euthanasie of hulp bij zelfdoding bij. Hierin hebben we nog belangrijke stappen te zetten. Als behandelaars zijn we in eerste instantie gericht op mensen beter maken, op herstelgerichte zorg. Net zoals in de geneeskunde. Maar soms gaat het gewoon niet. Het is belangrijk dat we het daar als organisatie over hebben. Het juiste open gesprek hierover is van wezenlijk belang om suïcides in bepaalde gevallen te voorkomen.”