Nieuwsblad

Het cliëntenpanel bij FACT Regio Zuid is alweer ruim vier jaar actief. Cliënten hebben medezeggenschap door een panel te betrekken in vraagstukken van het team en ideeën van cliënten van FACT Regio Zuid. Ook verkleinen we zo de afstand tussen team en cliënt. Dat is het doel van het panel.

Iedere maand buigt het panel zich over onderwerpen die bij de cliënten leven. Heel divers. Het kan over het team zelf gaan, maar ook over praktische zaken zoals de verlichting in de wachtruimte of een nieuw koffiesmaakje. Ook nemen panelleden deel aan de sollicitatieprocedures voor nieuwe medewerkers.

Ideeënbus

Het contact tussen het cliëntenpanel en het FACT-team is erg goed. Een keer in het kwartaal komen het panel en de teamleden samen. Dan koppelen ze aan het team terug wat het cliëntenpanel heeft besproken.

Er is een ideeënbus. Zo kunnen cliënten het panel bereiken. De bus hangt in de wachtruimte van het kantoor van FACT Regio Zuid. Ieder idee wordt serieus genomen. Ieder kwartaal koppelt het panel de resultaten terug naar de cliënten van FACT. Dat doen ze via het magazine het (K)wartaal. Hierin worden ook algemene tips gegeven.

Eigen regie

In de vier jaar dat het panel actief is, zijn er al veel nieuwe leden gekomen. De oorspronkelijke panelleden zijn allemaal andere dingen gaan doen. Inge van den Anker, ervaringsdeskundig begeleider: “Iedereen van de oude club heeft wel een groei doorgemaakt. Een is er ervaringsdeskundige geworden. Iemand anders is de opleiding tot ervaringsdeskundige gaan doen, en een lid is nu actief bij de centrale cliëntenraad. Hij heeft zijn talent helemaal ontdekt en zijn mening wordt nu regelmatig gevraagd."

Inge: “Eigen regie is heel erg belangrijk. Als cliënt moet je vaak regie inleveren. Door het cliëntenpanel krijgen cliënten dat gevoel van regie weer terug. In ieder geval voor een deel. Ze hebben het gevoel dat ze serieus genomen worden. En dat is ook zo. Dat moet ook. Want anders werkt het niet.”