Nieuwsblad

Het gaat goed met het waterbeheerproject binnen GGzE! Het is nu voor de helft af. De zomer van 2022 was natuurlijk erg droog. De vijvers van De Grote Beek stonden helemaal leeg. Maar dankzij het project gaat het de goede kant op. We zien al dat er meer aan het groeien is. In fase twee gaan we sloten in het bos uitdiepen en waar nodig verbreden.

Rob Lammers, beleidsadviseur: “Maar we willen vooral de natuur haar gang laten gaan. We gaan er vanuit dat we geen planten hoeven te zaaien, maar dat dat vanzelf zal gaan. Dat het zaad door de wind verspreid zal worden. Of dat de planten  terugkomen in blootgelegde grondsoorten. We zien er nu al resultaten van: er is al water teruggekomen. Maar ook planten en insecten.

Droogte tegengaan

Als we biodiversiteit stimuleren, verbetert de natuur. En met waterberging doen we ook iets aan de hitte van terrein en stad. Afgelopen zomer zagen we hoe warm het kan worden. We willen meer water op het terrein. Dat moet ervoor zorgen dat de temperaturen in ieder geval beter te reguleren zijn.

Dat doen we met dit nieuwe project. We gaan hemelwater naar het terrein van De Grote Beek leiden. Dat betekent dat we heel veel water kunnen verwachten. We verwachten daarmee volgende zomer droogte te voorkomen.

Het terrein van De Grote Beek wordt daardoor natter. Dat is goed, want op deze manier gaan we de droogte tegen. In het bos en in de groene gedeeltes. De poelen en de nieuwe verbrede sloten houden daardoor langer water vast. En dat water dringt dan langzaam de bodem in. Daardoor krijgen we weer meer planten en meer insecten.

Veel verschillende dieren op het terrein

We hebben ook een reptielenscherm aangelegd. Dat is een heel groot scherm van wel honderden meters lang. Zo houden we de reptielen aan de goede kant van het terrein en hebben ze geen last van de werkzaamheden. Hopelijk zien we volgend jaar de resultaten van onze acties.

Wist je trouwens dat er een steenmarter in ons bos loopt? Het GGzE terrein is erg geschikt voor deze soort dieren. We zien ook vossen, nertsen, vissen, watersalamanders en bijzondere padden. Die vossen, dat zijn zelfs twee paartjes. Zij hebben hun eigen domein gecreëerd. Dat is vrij uniek. Dat willen we dan ook koesteren. Als wij het milieu op De Grote Beek veranderen, dan komt dat ten goede aan mens en dier.

Groene GGZ-beweging

Met deze projecten willen we mentale gezondheid bevorderen. Buiten zijn, bewegen en buiten behandelen. Door water wordt dat aantrekkelijker. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen in de buitenomgeving eerder herstellen. Dat past in de groene GGZ-beweging, ‘Green Mental Health’. Daar zijn wij een van de groene koplopers van. Over vier jaar willen we 10% van de behandelgesprekken buiten laten plaatsvinden.”