Jaarverslag 2021

Voorwoord jaarverslag 2021

2021 is het laatste jaar van het meerjarenperspectief ‘Van inspiratie naar realisatie’. In dit jaarverslag laten we zien hoe GGzE deze periode afrondt, om in 2022 te kunnen starten met een hernieuwd perspectief met nieuwe uitdagingen.

De covid-19 pandemie had ook in 2021 impact. Een belangrijk inzicht dat de pandemie ons en de maatschappij heeft gebracht is het belang van mentale gezondheid naast fysieke gezondheid. Om juist dit nog meer in de schijnwerpers te zetten heeft GGzE meegewerkt aan de VPRO-serie ‘100 dagen in je hoofd’. De kijker werd meegenomen in een verkenningstocht naar hoe het is om te leven met een (ernstige) psychiatrische aandoening. We zijn trots op ‘onze mensen’ in de serie. Zij gaven een ontroerend en eerlijk beeld van hun dagelijks leven en ons dagelijks werkveld en dragen zo op bijzondere wijze bij aan mentale vooruitgang in onze samenleving.

Een inspirerende helende omgeving creëren voor cliënten, hun naasten en onze medewerkers, dat doet GGzE via Planetree. Voor het verlenen én aantoonbaar maken van de best mogelijke mensgerichte zorg. De handvaten die Planetree biedt, vormen dan ook de basis voor het in 2021 herijkte en vastgestelde kwaliteitsbeleid van GGzE. We willen continu verbeteren om de kwaliteit van zorg op het gewenste niveau te houden. Waarbij we altijd de focus houden op mentale vooruitgang.

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Joep Verbugt, voorzitter raad van bestuur GGzE
Machteld Ploeg, lid raad van bestuur GGzE