Masterplan de Grote Beek

Op Landgoed De Grote Beek staan mooie dingen te gebeuren! Verbeterde biodiversiteit, meer water, positieve beleving en goede huisvesting zijn allemaal aspecten van het masterplan. Aan de hand van verschillende projecten wordt het masterplan gerealiseerd. Het beleid is om het landgoed zoveel mogelijk in eigendom te behouden en te ontwikkelen tot een bijzondere 'Health Campus'.

Gezonde en helende omgeving

De kernwaarden voor toekomstige ontwikkelingen op het landgoed zijn een gezonde en helende omgeving voor cliënt, medewerker en bezoeker, de best mogelijke zorg en ruimte voor verbinding en betrokkenheid. De komende jaren zullen in het teken staan van het optimaliseren van het gebruik van het landgoed en openstellen van nieuwe functies.

Eén van de vele projecten rondom het masterplan is ervoor zorgen dat meer water zichtbaar wordt.

Geschiedenis

Eerst een stukje geschiedenis. In de tweede helft van de vorige eeuw heerste nog het geloof dat we binnen Nederland het regenwater zo snel mogelijk moesten afvoeren. Dit vanwege onze eeuwenlange strijd tegen het water. Het hemelwater uit deze gebieden stroomde daardoor niet meer over het landgoed maar is een duikerconstructie aangelegd om het landgoed heen langs Vredeoord en de Boschdijk. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat het landgoed langzaam verdroogt. Zeker in de steeds langere en drogere periodes als gevolg van de klimaatveranderingen is dit schadelijk voor de begroeiing en biodiversiteit.

Van ondergronds naar bovengronds

Op dit moment wordt het hemelwater afgevoerd via een duikerconstructie. Hierdoor stroomt het water langs het landgoed in plaats van erover heen. Dat gaat veranderen. Met dit project gaan we zorgen voor afwatering - en bergingssystemen van hemelwater van de gemeente Eindhoven en Waterschap de Dommel. Dit betekent dat er zoveel mogelijk regenwater vanuit de stad over het landgoed gaat stromen. Ook wordt het riviertje De Grote Beek in ere hersteld. Het water krijgt meer ruimte, door te verbreden en te verdiepen.

In het najaar starten de werkzaamheden op het landgoed. Hierbij wordt rekening gehouden met de vele diersoorten die op het landgoed leven. Zoals de alpenwatersalamander, die nu beginnen aan het broedseizoen.

Iedereen is welkom

Wandelen, fietsen, koffie drinken bij Caffeine Dealers, naar de dieren op Boerderij de Haen, groenten oogsten bij De Tuin, het kan er allemaal en iedereen is van harte welkom! Met het masterplan realiseren we een nog betere beleving van al het moois dat Landgoed De Grote Beek te bieden heeft.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom het masterplan via ggze.nl/beek