De Woenselse Poort
Jaarverslag 2021
Jaaroverzicht 2021 De Woenselse Poort: verbinden in vertrouwen

Graag nemen wij je mee in de ontwikkelingen die De Woenselse Poort, samen met velen, heeft doorgemaakt en de resultaten die we bereikt hebben in 2021.

Het was een jaar waarin we geconfronteerd werden met uiteenlopende uitdagingen. Corona was nog in ons midden maar juist de krappe arbeidsmarkt vereiste bijzondere aandacht. De krapte heeft extra inzet van onze medewerkers gevraagd. Dat vergde creatieve oplossingen.

Ondanks alle uitdagingen hebben we niet stil gestaan in onze (innovatieve) ontwikkeling. We hebben een sterke basis gelegd voor 2022. Er zijn mooie doelen bereikt en bovenal de risicogestuurde behandeling geboden die onze cliënten, ketenpartners en de maatschappij van ons verwachten.

Bij het lezen van de artikelen van het jaaroverzicht blijkt telkens weer hoe intensief we met elkaar verbonden zijn, waarbij het onderling vertrouwen groot is om samen onze ambities te realiseren. Daarom zijn we blij met de inzet van jou en jouw collega’s en de nauwe en goede samenwerking met onze ketenpartners.

Wij wensen je veel leesplezier.

Gertrude Graumans, algemeen directeur
Jeroen Kampkes, directeur behandeling