Jaarverslag 2021
Betere zorg

Zorg kan anders. Met ‘Mentale Kracht in de Wijk’ heeft GGzE ook in 2021 ervaring opgedaan om in een proeftuinconstructie de samenwerking tussen partners in de wijk te vergroten en de inzet van nieuwe vormen van benadering en technologieën te testen, waardoor de mentale kracht van inwoners versterkt wordt met behandeling, begeleiding en vroegsignalering. Een eerste proeftuin is in Valkenswaard van start gegaan.

Team Mentale Kracht Valkenswaard bestaat uit medewerkers van diverse disciplines en achtergronden, allen werkzaam bij GGzE. Zij hebben ervaring in het bieden van behandeling en (woon)begeleiding aan zeer uiteenlopende doelgroepen. Doordat er zoveel uiteenlopende kennis in huis is kan er altijd iemand de passende hulp bieden en wanneer dat niet is kijken we zowel binnen als buiten de organisatie van GGzE wie dat dan wel kan.