Jaarverslag 2021

GGzE meet cliënttevredenheid met (onder andere) de CQI (consumer quality index). Onze cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7,4. Deze score is berekend over 852 onderzoeken, afgenomen in 2021. Naast de algemene cliënttevredenheid meet de CQI ook hoe tevreden onze cliënten zijn op verschillende onderwerpen die met de behandeling samenhangen. Hierbij hebben we de volgende scores behaald:

Schaalscore bejegening (1-5) =  4.4
Schaalscore samen beslissen (1-5)  = 4.1
Schaalscore uitvoering behandeling (1-5)  = 3.7
Schaalscore informatie behandeling (1-5) = 3.9

We zien dat onze gemiddelde score iets lager is dan in 2020, maar dat de cliënten die de CQI ingevuld hebben wel meer tevreden zijn over het samen beslissen. Daar zijn we heel blij mee. We doen ons best de cliënttevredenheid verder te verhogen. We streven als GGzE naar een gemiddelde cliënttevredenheid van 8 en voeren verbetermaatregelen in om dit te bereiken. In ons meerjarenbeleidsplan is dit perspectief opgenomen.

We gebruiken het Positive Perception Program om cliënten inhoudelijk te bevragen op hun ervaringen met onze zorg, omdat we graag willen weten waar de cijfers inhoudelijk voor staan en wat deze betekenen. De resultaten van deze vragenlijsten bespreken we binnen de teams en naar aanleiding daarvan worden verbetermaatregelen afgesproken. Eén van de maatregelen die genomen is om cliënten meer te betrekken bij hun behandeling en beter te informeren is de invoering en doorontwikkeling van het cliëntenportaal: MijnGGzE.