Jaarverslag 2021
Preventie & zelfhulp

De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk. De geestelijke gezondheidszorg staat dan ook voor grote uitdagingen. Niet iedereen kan op een passende manier en op het juiste moment bereikt worden. Wachttijden en zorgkosten nemen toe en een tekort aan zorgprofessionals zijn eerder norm dan uitzondering. Mensen moeten eerder en sneller hulp kunnen vinden, en eerder specialistische zorg krijgen. Langs verschillende kanalen - ook digitaal - en meer in samenspraak met hun omgeving.

In 2021 heeft GGzE onder de interne noemer ‘Transitie digitaal’ een programma daarvoor in gang gezet. Vooral gericht op de inwoner die nog niet in zorg is, maar wel hulp nodig heeft. GGzE wil hulp bieden waar dit voor mensen het beste past en het meest logisch is: in de buurt en online. “Zodat inwoners van de Brainportregio beschikbare zelfhulp kunnen gebruiken – ook preventief - en samenredzaam worden”, licht Machteld Ploeg toe, lid raad van bestuur GGzE.

Eigen regie, zelfhulp: samenredzaam

Machteld: “Door toename van eigen regie, bijvoorbeeld door zelfhulp, ontstaat een afname van het aantal behandelingen in formele eerste- en tweedelijns zorg. Denk aan ouderen die langer zelfstandig willen wonen; voor hen is de morgen-gezond-weer-op-kaart een handig hulpmiddel. Als inwoners in een vroeg stadium zelf of met naasten aan de slag kunnen, werken we meer preventief en worden we zelf- danwel samenredzaam.”

morgen gezond op

Regionaal platform of ‘regioplatform’

Het kantelen van zorg naar gezondheid, met Positieve Gezondheid als leidmotief, dat is GROZ. Samen met regionale partners als Precies! ouderenzorg, WIJeindhoven, DOH Zorggroep en gemeentes Eindhoven en Son en Breugel hebben we besloten een regionaal platform op te tuigen voor inwoners in de regio die aan de slag willen met hun gezondheid en welzijn. We starten met mentale gezondheid maar verbreden het gaandeweg naar o.a. fysieke gezondheid en leefstijl. Al deze elementen hebben een sterke invloed op elkaar.

MK040 als basis

GGzE heeft aangeboden om de bestaande website Mentale Kracht 040 als basis voor dit regioplatform te gebruiken. Eind 2022 verdwijnt Mentale Kracht 040, daarvoor in de plaats komt dan het regionale platform. Inwoners en cliënten kunnen op dit platform terecht voor alles dat niet direct in de behandeling opgepakt wordt. Denk aan zelfhulpmodules als positief zelfbeeld, omgaan met piekeren, onbegrepen gedrag bij dementie. En aan hulpmiddelen op het gebied van leefstijl, slecht slapen, minder op je telefoon en meer. Over de nieuwe naam van de site gaan we nadenken.

Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid

Ook GGzE voelt de noodzaak om in te spelen op de stijgende zorgvraag en zorgkosten. Dat kunnen we zeker niet alleen. Daarom trekken we samen op met lokale netwerkpartners, zoals huisartsen, wijkteams en woningcorporaties. Om gezamenlijk de mentale kracht van de inwoners in de regio te versterken. Omdat mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.