Jaarverslag 2021

Concern GGzE bestaat uit 2 merken: GGzE en De Woenselse Poort. Medewerkers krijgen de ruimte om te doen wat nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen.

Concern GGzE in een oogopslag (PDF organogram)

Welshop BV en MHFA Nederland BV zijn vennootschappen van GGzE. Bekijk het jaaroverzicht van Welshop en de website van MHFA.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt concern GGzE onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de diverse adviesorganen. Lees meer…

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht controleert of concern GGzE het beleid uitvoert en het geld besteedt volgens de gestelde doelen. Lees meer…

Beleidsvorming

Beleidsvorming binnen GGzE gebeurt in goed overleg met betrokkenen. Afstemming vindt plaats met 3 medezeggenschaps- en adviesorganen: de Concernmeeting, de Centrale Cliënten Raad en de Ondernemingsraad.