Jaarverslag 2021
Planetree

Betere zorg

Corona heeft de afgelopen twee jaar voor veel problemen gezorgd. Ook al is het totaal aantal suïcides in Nederland niet gestegen, toch is er wel een stijging te zien bij mannen van 20 tot 30 jaar. Het is niet bekend of deze stijging direct te linken is aan de coronamaatregelen. Meestal zijn er meerdere redenen voor zelfdoding. Ook al is er vaak sprake van een trigger, iemand die aan zelfdoding denkt worstelt vaak met verschillende thema’s.

Behoefte aan contact

Door de coronamaatregelen is het de laatste jaren moeilijker geweest om contact te hebben met leeftijdsgenoten. En daar hebben jongeren in deze leeftijdscategorie juist behoefte aan: ze willen de wereld ontdekken, vriendschappen vormen, plannen maken voor de toekomst.

Tijdens de eerste lockdown werden er door jongeren twee keer zoveel mentale klachten gerapporteerd. De maanden daarna was dat nog anderhalf keer zoveel. Jongeren die zich mentaal slechter voelden, gingen de daaropvolgende lockdown dus met een mentale achterstand in. Waardoor de klachten zich opstapelden.

Wat kan hieraan worden gedaan?

Daniëlle Waarma, beleidsadviseur bij GGzE: “Ten eerste is het belangrijk dat naasten, dus familie, docenten, maar ook hulpverleners als de huisarts en schuldhulpverleners signaleren dat het niet goed gaat met iemand. En het gesprek ook aangaan.

Op de site www.113.nl staat een online training suïcidepreventie. Daar vind je laagdrempelig informatie over hoe je dit gesprek kunt voeren en wat je kunt doen.

S.O.S – Spreek over Suïcide. Met je cliënt, naaste en elkaar

Maar ook voor ons, GGzE, is er nog werk te doen. Daarom hebben we het programma S.O.S. opgezet. Al onze hulpverleners moeten de juiste competenties hebben waardoor ze bekwaam, zorgvuldig en met vertrouwen hun werk kunnen doen.

We willen alle cliënten met een risico op suïcide identificeren. Dat doen we met een juiste en volledige screening en beoordeling. Onze medewerkers krijgen hiervoor een training.

Zorg- en veiligheidsplannen

Samen met cliënten die dit nodig hebben, gaan we zorg- en veiligheidsplannen opstellen. Zodat we hen met de juiste zorg kunnen begeleiden. Suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag worden zowel direct als indirect behandeld. We zien dat dit ook voor ons een leerproces blijft, daarom toetsen en verbeteren we onze processen en ons beleid continu. Dit doen wij niet alleen. Wij werken hieraan samen met andere GGZ organisaties in het land.

Niemand mag in eenzaamheid sterven door suïcide

Jaarlijks sterven er nog steeds drie keer zoveel mensen aan zelfdoding dan in het verkeer. Daar moeten we echt iets aan doen,” besluit Daniëlle. “We moeten hier meer aandacht aan besteden en we moeten meer actie nemen.”