Iemand die een psychose doormaakt, kunnen dingen zien, horen, voelen of geloven die er in werkelijkheid niet zijn. Zoals het horen van stemmen of het zien van beelden die er niet zijn. Dit worden hallucinaties genoemd. Er kan ook sprake zijn van waanbelevingen. Iemand is er bijvoorbeeld van overtuigd achtervolgd te worden of denkt dat andere mensen slechte bedoelingen hebben. Een psychose kan gevaar opleveren door onverantwoord gedrag, agressie en zelfverwaarlozing.

We spreken naast psychoses ook wel van buitengewone ervaringen.

Ik was ervan overtuigd dat de buurman mijn kinderen iets zou aandoen en voelde me extreem bedreigd.

Kenmerken

Een psychose kan zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

  • verwardheid, niet meer geordend kunnen denken en praten
  • wanen: verkeerde denkbeelden over een bepaalde situatie
  • hallucinaties: dingen zien, ruiken, voelen, horen of proeven die er niet echt zijn
  • bizarre, vreemde gedachten
  • stemmen horen

Wat kan GGzE voor jou doen?

GGzE kan je helpen om te herstellen van een psychose. We stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van je klachten en bieden ook hulp aan familie en vrienden.