Dwanghandelingen en dwanggedachten zijn kenmerken van een psychische aandoening die obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) wordt genoemd. Dwangmatig handelen en dwanggedachten kunnen je hele leven beheersen.
 

Ik móet alle rode auto's tellen anders gebeurt mij iets heel ergs.

Kenmerken

Denk bij dwanghandelingen aan vaak handen wassen uit angst voor besmetting. Voortdurend controleren of het gas uit is. Of dingen op een bepaalde manier ordenen. Iemand wil dit niet doen, maar kan er niet mee stoppen. De omgeving vinden deze handelingen vaak vreemd of overdreven, maar iemand moet ze doen om de angst te verminderen.

Dwanggedachten zijn gedachten die je niet wilt hebben en die steeds weer in je hoofd opkomen. Ze kunnen beangstigend of verontrustend zijn en gaan vaak over dingen zoals geweld, vuilheid of religieuze regels die je niet wilt breken. Ze kunnen heel hinderlijk zijn en moeilijk te stoppen. 

Door terugkerende dreigende of angstige gedachten kun je je gedwongen voelen om steeds dezelfde handelingen uit te voeren. Je voelt een onophoudelijke spanning, angst en onrust als je de handelingen niet uitvoert.

Wat kan GGzE voor jou doen?

Dwanggedachten en dwanghandelingen gaan meestal niet vanzelf over. GGzE kan je helpen bij het verminderen of oplossen ervan. We hebben diverse bewezen behandelingen en stemmen de aanpak af op de aard en de ernst van je klachten.