Niet stil kunnen zitten. Voortdurend afgeleid zijn. Dingen niet afmaken. Beslissingen nemen zonder de gevolgen te overzien. Kinderen, jongeren of volwassenen met ADHD of ADD ondervinden er veel hinder van. Vaak wordt al voor het tweede levensjaar duidelijk dat er iets aan de hand is.

Ik heb de neiging om eerst iets te doen en daarna pas na te denken. Dat levert me vaak problemen op.

Kenmerken

Veelvoorkomende kenmerken zijn:

  • snel afgeleid zijn
  • niet stil kunnen zitten, friemelen, voortdurend bewegen
  • aan een stuk door praten
  • met veel dingen tegelijk bezig zijn maar niets afmaken
  • impulsief gedrag: dingen doen zonder de gevolgen te overzien

ADHD of ADD is soms lastig vast te stellen, niet iedereen heeft namelijk alle kenmerken. Dit kan ervoor zorgen dat sommige mensen lange tijd niet goed weten waar hun problemen vandaan komen.

Wat kan GGzE voor jou doen?

AD(H)D heeft impact op je hele leven. Als je het hebt, vind je het vaak moeilijk om het dagelijks leven te plannen en te organiseren. Dat heeft grote gevolgen voor school- en werkprestaties en voor contacten met anderen. Voor familieleden of vrienden kan het lastig zijn om op te trekken met iemand met AD(H)D.

GGzE biedt verschillende vormen van hulp, gericht op cliƫnten en familie en vrienden. We kunnen AD(H)D niet genezen, maar we kunnen wel helpen om er makkelijker mee te leven. De behandeling en begeleiding stemmen we af op de aard en de ernst van je klachten.