Wat zijn onderliggende mechanismen van (vroege) psychose, autismespectrumstoornissen en stemmingsstoornissen? Hoe kunnen we deze inzichten vertalen naar gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling? Deze vragen staan centraal in de onderzoeksprojecten van de Medisch-psychiatrische onderzoeksgroep.

Doel van het onderzoek

De Medisch-psychiatrische onderzoeksgroep wil de processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en het beloop van psychische aandoeningen beter leren begrijpen. Daarnaast bestuderen we de factoren die het psychisch welzijn bevorderen. We vertalen de onderzoeksbevindingen naar diagnostische hulpmiddelen en behandelingen die beter inspelen op de individuele cliënt.

Onderzoeksgebied Medisch-Psychiatrische onderzoeksgroep

Onderzoeksthema's

Het onderzoek richt zich op de volgende thema's. Deze zijn in bovenstaande afbeelding in samenhang afgebeeld.

 • Etiologie: Onderliggende neurobiologische en neurocognitieve processen
  Welke rol spelen processen in de hersenen, stress- en informatieverwerking bij het ontstaan en beloop van psychische aandoeningen? Dat onderzoeken we binnen het onderzoeksthema Neurobiologische en neurocognitieve processen.
 • Omgeving/context: Psychische klachten in het leven van alledag
  Doel van dit onderzoeksthema is inzicht te krijgen in hoe mensen met psychische aandoeningen functioneren in het dagelijks leven. Door gevoelens, gedrag en de context systematisch te registeren, krijgen we beter zicht op de oorzaken van psychische aandoeningen.
 • Zelfmonitoring als diagnostisch hulpmiddel
  Binnen dit onderzoeksthema bestuderen we de effectiviteit en klinische toepasbaarheid van elektronische zelfmonitoring in de diagnostiek van onder meer psychose, autismespectrumstoornissen en stemmingsstoornissen
 • Zelfmonitoring als innovatieve behandelstrategie
  Onderzoek naar innovatieve zelfmonitoring-interventies op het gebied van psychotherapeutische en farmacotherapeutische behandelingen staan binnen dit onderzoeksthema centraal. We onderzoeken de effectiviteit en klinische toepasbaarheid, denk bijvoorbeeld aan dosis-optimalisatie.
 • Interventies
  Onderzoek naar specifieke behandelinterventies.

Ons onderzoek is transdiagnostisch. Wij nemen geen aandoeningen als uitgangspunt, maar gaan ervan uit dat dezelfde onderliggende mechanismen kunnen leiden tot verschillende aandoeningen of deze aandoeningen in stand houden.

Organisatie

De Medisch-psychiatrische onderzoeksgroep werkt nauw samen met de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht.

Prof. Dr. Machteld Marcelis is hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en programmaleider van de medisch-psychiatrische onderzoeksgroep. Tevens is ze als psychiater verbonden aan TOPGGZ centrum VIBE en hoofdopleider psychiatrie binnen GGzE.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon