Hoe kunnen we de GGZ toekomst bestendig maken en hoe kan technologie ons hierbij helpen? Hoe kunnen we zorginnovaties benutten om de zorg en behandeling nog beter af te stemmen op de behoeften van cliënten? En, hoe kunnen we ons werk effectiever inrichten met behoud van het werkplezier van onze medewerkers? Dit zijn vragen waarmee de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie zich bezighoudt.

Doel van het onderzoek

Bevorderen van duurzame innovaties voor mentale gezondheid; dát is het doel van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie. We werken op het snijvlak van technologische en sociale innovatie en verbinden onderzoek en praktijk. Daarbij betrekken we consequent het perspectief van alle belanghebbenden, met speciale aandacht voor cliënten en zorgprofessionals.

We doen onderzoek binnen alle fasen van het innovatieproces, van prille ideeën tot en met uitvoering en evaluatie.  Onze overtuiging is dat vroegtijdige samenwerking met betrokkenen de duurzaamheid van innovaties versnelt. Daarom kiezen we steeds voor een multi-stakeholder benadering en co-creatie. 

Door innovatieprojecten consequent te monitoren, benutten we de opgedane kennis en ervaringen bij het aanjagen en onderbouwen van nieuwe innovatieprocessen.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie richt zich op deze 3 thema's:

 • Transitie in de mentale gezondheidszorg 
 • Gezonde omgeving 
 • Gepersonaliseerde mentale gezondheid

Ons onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Technologische en sociale Innovatie voor mentale gezondheid. In deze werkplaats werken we samen met Tranzo (Universiteit van Tilburg) en het Center for Humans and Technology TU/e). Daarnaast participeren we in onderzoek van de Tilburg University academische werkplaats Digital Health and Mental Wellbeing.

Onderzoeksleider

Prof. dr. Inge Bongers is programmaleider van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie. Zij is hoogleraar verbonden aan Tranzo, Universiteit van Tilburg met als thema's:

 • Duurzame innovatie voor mentale gezondheid

Met deze leerstoel richt Inge Bongers zich sinds 1 april 2023 op het verder onderzoeken van duurzame innovaties die bijdragen aan het behouden en verbeteren van een goede mentale gezondheid. Speciale aandacht gaat uit naar het perspectief, de rol en het samenspel van verschillende stakeholders en de ‘empowerment’ van burgers, cliënten en zorgprofessionals. Daarnaast omvat de leerstoel onderzoek naar diverse (nieuwe) vormen van samenwerking en innovatie, de faciliterende of ontwrichtende rol van digitalisering en de evaluatie van de waarde van het methodologische onderzoek zelf, als het gaat om inzichten op het gebied van mensgericht co-design, co-creatie met meerdere belanghebbenden en actiegericht onderzoek in realtime en in het echte leven.

 • Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg

Deze bijzondere leerstoel richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van de randvoorwaardelijke processen rondom het primaire zorgproces binnen de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in het bijzonder centraal. Meer in het bijzonder richt de leerstoel zich op het ontwikkelen en toepassen van methoden en instrumenten ten behoeve van processen op het gebied van beleid, organisatie en Informatiemanagement in de zorg. De vestigende instantie is GGzE.

Medewerkers

De onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie bestaat uit:

 • Prof. Dr. Inge Bongers, programmaleider onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie
 • Dr. ing. Liselore Snaphaan, senior wetenschappelijk medewerker
 • Karin Lorenz-Artz, senior wetenschappelijk medewerker, MSc promovenda
 • Robin van den Kieboom, MSc, promovendus
 • Ellen van Lieshout, MSc, promovenda,
 • Else Treffers, promovenda (MSc)
 • Linda Hummel, promovenda (MSc)

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon