Hoe kunnen we zorginnovaties benutten om de zorg en behandeling nog beter af te stemmen op de behoeften van cliënten? Hoe kunnen we ons werk efficiënter en effectiever inrichten? Dit zijn vragen waarmee de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie zich bezighoudt.

Doel van het onderzoek

Bevorderen van duurzame innovaties voor mentale gezondheid; dát is het doel van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie. We werken op het snijvlak van technologische en sociale innovatie en verbinden onderzoek en praktijk. Daarbij betrekken we consequent het perspectief van alle belanghebbenden, met speciale aandacht voor cliënten en zorgprofessionals.

We doen onderzoek binnen alle fasen van het innovatieproces, van prille ideeën tot en met uitvoering en evaluatie.  Onze overtuiging is dat vroegtijdige samenwerking met betrokkenen de duurzaamheid van innovaties versnelt. Daarom kiezen we steeds voor een multi-stakeholder benadering en user based co-design.

Door innovatieprojecten consequent te monitoren, benutten we de opgedane kennis en ervaringen bij het aanjagen en onderbouwen van nieuwe innovatieprocessen.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie richt zich op deze 3 thema's:

 • Transitie in de mentale gezondheidszorg 
 • Gezonde omgeving 
 • Gepersonaliseerde mentale gezondheid 

Ons onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma van de nieuwe Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health. In deze werkplaats - gestart in april 2018 - werken we samen met Tranzo (Tilburg University) en Center for Humans and Technology (TU/e). Het doel is elkaar te versterken en door onderzoek en innovatie structureel met elkaar te verbinden in de partnerorganisaties.

Onderzoeksleider

Prof. dr. Inge Bongers is programmaleider van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Tilburg en is programmadirecteur MBA Health aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Medewerkers

De onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie bestaat uit:

 • Prof. Dr. Inge Bongers, programmaleider onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie
 • Dr. Joyce Bierbooms, senior wetenschappelijk medewerker
 • Dr. Ing. Liselore Snaphaan, senior wetenschappelijk medewerker
 • Iris Geerts, MSc, wetenschappelijk onderzoeksassistent
 • Drs. Karin Lorenz-Artz, promovendus
 • Robin van den Kieboom, MSc, promovendus
 • Drs. Ellen van Lieshout, promovendus
 • Christel Mink, managementassistent onderzoeksgroep

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Contact