Team Ouderen en autisme is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ouderen bij wie sprake is van (een vermoeden van) autisme. Daarnaast zetten we onze expertise in voor advies en consultatie aan verwijzers.

Voor wie?

Team Ouderen en autisme helpt ouderen die (mogelijk) lijden aan autisme om hun klachten te verminderen en er beter mee om te gaan. We kunnen autisme niet genezen, wél kunnen we je helpen om er makkelijker mee te leven. We zijn er ook voor familieleden en direct betrokkenen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Je kunt bij ons terecht voor diverse cursussen en behandelingen. Om te kunnen deelnemen heb je een verwijzing nodig van je huisarts .

Behandeling
We bieden verschillende vormen van psychologische behandeling aan. Behandelingen vinden zowel individueel als in groepsverband plaats. Soms is medicatie noodzakelijk, met name als iemand naast psychische klachten bijvoorbeeld ook lichamelijke klachten ervaart. In dat geval schrijft de psychiater medicatie voor in goed overleg met de cliënt en vindt regelmatig evaluatie plaats. 

Op verzoek kunnen we je in contact brengen met een ervaringsdeskundige. Enkele (ex-) cliënten bij wie op latere leeftijd de diagnose autisme is gesteld, delen hun ervaringen met anderen.

Cursussen
Wij bieden een aantal cursussen aan:

  • Cursus ‘Ik en autisme’: voor oudere volwassenen die recent een diagnose autisme hebben gekregen. In de cursus besteden we aandacht aan het proces van ouder worden in combinatie met autisme.
  • Mindfulness: een relatief nieuwe behandelvorm die tot goede resultaten leidt. Onderzoek heeft aangetoond dat mindfulness leidt tot een afname van angstklachten, depressieve klachten en dwangmatig denken, klachten die relatief vaak voorkomen bij volwassenen met autisme.
  • Cursus ‘Samen leven op eigen kracht’. Deze cursus richt zich op partners van volwassenen die recent de diagnose autisme hebben gekregen. De cursus is ook geschikt voor volwassenen bij wiens partner (nog) geen diagnose is gesteld, maar bij wie een sterk vermoeden is van autisme.

Inloopmiddag
Elke laatste vrijdag van de maand organiseren we een inloopmiddag op onze locatie De Grijze Generaal, georganiseerd door medewerkers en twee ervaringsdeskundigen die na hun zestigste jaar de diagnose autisme kregen. Elke inloopmiddag heeft een ander thema. Naast informatie is er gelegenheid om contact te leggen met anderen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Contact