POD-team Woensel-Noord werkt volgens Peer-supported Open Dialogue (POD). Familie, naasten en hun sociale netwerk staan meer centraal in een ontmoeting met professionals.

Hoe werkt Peer-Supported Open Dialogue?

Een belangrijk hulpmiddel van Peer-supported Open Dialogue (POD) is de eigen versie van de behandelsessie, een netwerkbijeenkomst. In deze sessie wordt iedereen die betrokken is, inclusief de betrokken persoon, zijn of haar familie en sociale netwerk, hulpverleners en andere belangrijke betrokkenen uitgenodigd. Gedurende dit proces zijn er geen aparte vergaderingen om te praten over de betrokkene. Alle discussies en beslissingen vinden plaats in de bijeenkomsten, waarbij iedereen aanwezig is. Een principe wat wordt omschreven in de zin "nothing about me, without me". De verschillende opties voor behandeling worden zodoende onderwerpen ter discussie in plaats van aanbevelingen door experts. Haastige beslissingen en snelle conclusies over de aard van de crisis, diagnose, medicatie en de vorm van de therapie worden vermeden. Uitgangspunt is niet om te komen tot een diagnose maar om ruimte te maken voor de verschillende verhalen van cliënt en betrokkenen. De professionele kennis wordt met terughoudendheid toegepast evenals medicatie en opname.

7 basisprincipes van Open Dialogue:

  • In principe binnen 24 uur nadat een hulpvraag komt, wordt de eerste netwerkbijeenkomst gepland
  • Jij bepaalt waar de bijeenkomst plaats vindt
  • Jij bepaalt wie er aanwezig zijn bij de bijeenkomst
  • Iedereen die aanwezig is, wordt gehoord
  • Alles mag gezegd en besproken worden
  • We nemen de tijd
  • De bijeenkomsten zullen worden ondersteund door minimaal 2 à 3 hulpverleners

Kijk voor meer informatie over wat Peer-Supported Open Dialogue op www.podnederland.nl.

Ons team

In ons team werken verschillende disciplines intensief samen. Maak kennis met ons team:

Noor van Overbeek

Casemanager

Samen met jou en de belangrijke mensen om jou heen wil ik onderzoeken wat je wensen zijn, waar je kwaliteiten liggen en hoe je deze in kunt zetten in je alledaagse leven. Samen gaan we het gesprek aan met respect voor elkaar en oog voor elkaars verhaal. Dat is waar ik voor wil staan.

Noor van Overbeek
Kwok Wong

Psychiater

Sinds 2015 ben ik bij GGzE werkzaam als psychiater. Bij GGzE werken we aan aandacht, luisteren en daardoor echt contact maken met cliënten, naasten en medewerkers. Peer-supported Open Dialogue is een mooie manier om het luisteren naar elkaar te bevorderen en vanuit daar in gesprek te komen.

Kwok Wong
Marion de Boer

Klinisch psycholoog

Sinds 2002 ben ik werkzaam bij GGzE. Ik heb sindsdien op verschillende plekken gewerkt, met verschillende mensen en op verschillende manieren. In 2017 ben ik getraind in Engeland om te werken met open dialogue. Voor mij is dit een grote verandering in de manier waarop ik met mensen werk. Het helpt me om meer te luisteren en minder zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid te nemen voor een behandeling. Hierdoor is er meer ruimte voor eigen inbreng, andere ideeën en verhalen. Ik heb ervaring met psychologische behandeling, onder andere cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.

Marion de Boer
Esther Rook

Casemanager

Werken met mensen is mensenwerk. Graag wil ik luisteren naar jouw verhaal en samen met je werken aan wat voor jou belangrijk is.

Esther Rook
Thomas van Sprundel

Casemanager

Jouw verhaal en dat van jouw omgeving staan centraal in ons contact. Deze brengen onderwerpen aan de orde die ertoe doen. Door naar elkaar te luisteren, kan wederzijds begrip groeien. Een goede basis om op voort te borduren. 

Thomas van Sprundel
Denise Biersteker

IPS-trajectbegeleider, trainer mindfulness en Compassie 

Denise Biersteker
Michel van Hest

Casemanager

Michiel van Hest
Renate Renders

Ervaringsdeskundig begeleider 

Ik kijk samen met jou waar je staat in je herstel en ik loop met je mee in je groeiproces.

Renate Renders
Yvonne Vissers

Verslavings-verpleegkundige 

Yvonne Vissers
Hanne Sars

Casemanager 

Person icon - Vrouw
Petra Berkvens

Ervaringsdeskundige 

Berkvens fact
Oline van de Ven

Educatie- en Arbeidsdeskundig begeleider 

Oline van de Ven
Leon van Heertum

Klinisch psycholoog 

Ik hou van sporten en ben graag in de natuur. 

afbeelding (geen foto geplaatst)
Carin Grondhout

Casemanager 

Ik vind het belangrijk om met respect in gesprek te gaan en oog te hebben voor elkaars verhaal. Peer-Supported Open Dialogue is een mooi methode om dit te doen. 

Carin Grondhout